Corona maatregelen

Corona maatregelen zwembad Brilmansdennen per maandag 27 september 2021
Vanaf zaterdag 25 september zijn er weer versoepelingen. Kijk daarom goed wat dit voor u betekent.
Algemeen
 • 1,5 meter vervalt in de gehele accommodatie.
 • Looproutes komen te vervallen.
 • Binnenkomen en vertrek via de hoofdingang.
 • Omkleden is voor en na het zwemmen mogelijk in alle kleedruimten.
 • Geen beperkt aantal personen in de groepskleedruimten.
 • De “natte” bar op de zwemzaal is woensdagmiddag, vrijdagavond, zondagmorgen en in de vakanties geopend voor het afhalen van consumpties.
 • Kluisjes zijn weer in gebruik.
Zwemles
Algemeen
 • Alle ouders komen binnen via de hoofdingang.
 • 15 minuten voor aanvang van de zwemles kunt u naar binnen.
 • Afwaarderen/ registreren wordt voor aanvang van de zwemles gedaan aan de kassa of bij de tourniquet.
 • Zorg voor voldoende tegoed op uw kaart om wachtrijen te voorkomen. Opwaarderen kan via www.zwembadbrilmansdennen.nl  
 • Ouders lopen niet meer mee naar de zwemzaal.
Niveau 1 en 2
 • Kleden zich om in de wisselcabines.
 • Na het omkleden de wisselcabine verlaten en wachten in de “natte” gang richting instructiebad.
 • Neem de zwemtas mee naar buiten en laat niets in de kleedruimte achter.
 • Ouders lopen via de open doorgang in de wisselcabines terug naar de kassa/horeca.
 • De zweminstructeur haalt de kinderen op uit de kleedruimten.
 • 5 minuten voor het einde van de les mogen ouders terug naar de wisselcabines om te wachten op hun kind.
Niveau 3,4, diploma B & C
 • Kleden zich om in de groepskleedruimten.
 • Blijf in de kleedruimte wachten totdat de kinderen worden opgehaald door de zweminstructeur.
 • Neem de zwemtas mee naar buiten en laat niets in de kleedruimte achter.
 • 5 minuten voor het einde van de les mogen ouders terug naar de groepskleedruimtes om te wachten op hun kind
Cookie instellingen