Amani

Amani
Als meer aandacht nodig is.
Zwembad Brilmansdennen bied op woensdagmiddag AMANI zwemlessen aan. Deze zwemlessen zijn bedoeld voor kinderen die door tijdelijke of permanente beperkingen niet, of slechts na een hele lange oefenperiode, in staat zijn om hun zwemdiploma A,B of C te behalen. Doelstelling tijdens de AMANI zwemles is het behalen van het A certificaat. Het A zwemcertificaat kan voor kandidaten met een (tijdelijke) beperking worden gebruikt als behaald eindresultaat om trots op te zijn of als tussenstap naar een hoger zwemcertificaat of naar een zwemdiploma A. Bij het zwemcertificaat is sprake van een verplicht onderdeel, dat een zekere mate van zwemveiligheid in zich heeft, en een open deel waar het kind al dan niet aan kan voldoen.
De AMANI zwemlessen zijn kleine groepjes van maximaal 5 kinderen, waar extra individuele aandacht mogelijk is. Er wordt altijd geprobeerd het kind in de reguliere zwemles te laten deelnemen in niveau 1 (spettergroep) om de basis elementen aan te leren. Merken wij dat dit niet werkt voor het kind, dan zullen wij in overleg kijken wat de mogelijkheden zijn binnen de Amani- lessen.
 
Een eventueel aangeschaft zwemlespakket met diplomagarantie wordt dan omgezet in een zwemlespakket met certificaat garantie.
 
Woensdag: 
16:15 - 17:00 uur & 
17:00 - 17:45 uur
Cookie instellingen